Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Det at bo godt er som regel en subjektiv opfattelse af, at det er et rart sted at være. Styr på tingene, gode naboskaber, mindst muligt administrativt bøvl og bedst mulig økonomi er objektive faktorer, der betyder alt for gode boligforhold. Det gælder uanset, om du bor til leje, ejer en andel i ejendomsfællesskab eller selv ejer en udlejningsejendom.

I Advokatgården beskæftiger vi os med alle former for ejendomsadministration – hovedsageligt i Vestsjælland.

Slip for bekymringer

God og pålidelig ejendomsadministration skaber netop de ordnede forhold, der gør, at du kan slippe for en masse unødige bekymringer.

I Advokatgården kender og rådgiver vi om alle juridiske, finansielle og beboermæssige forhold og tager ansvar for korrekt administration af dine boligforhold. Med os som din ejendomsadministrator får du en engageret medspiller, der også ved, hvordan de bedste økonomiske aftaler kommer i hus.

Hvad indbefatter ejendomsadministration?

Ejendomsadministration dækker over en række konkrete ydelser, der bl.a. omfatter:

  • Betalingsstyring og bogføring
  • Varme- og vandregnskab
  • Afholdelse af generalforsamlinger
  • Forsikringer
  • Rådgivning og assistance
  • Den daglige kontakt til ejere/håndværkere/offentlige myndigheder

Vi har kompetencerne til at administrere lejemål, med alt hvad dette indebærer af lejekontrakter, lejefastsættelse, fraflytning og huslejenævn, udlejningsregler, kommunalt tilsyn, beboerdemokrati og tvister osv.

Mange års erfaring med ejendomsadministration

Samlet set har vi mange års praktisk erfaring med ejendomsadministration. Vi har specialiseret os i såvel ejendomsadministration for andelsboligforeninger som ejendomsadministration for ejerforeninger. Vi tilbyder alle former for administration af ejendomme såsom beboelseslejemål og erhvervslejemål.

Undgå tvister med ejendomsadministration

Ofte overlades ejendomsadministration til én af ejerne. I vores gennemregulerede samfund medfører dette typisk problemer. Reglerne om hvem, der skal betale hvad, og reglerne om fordeling af udgifterne blandt ejerne kræver nemlig et usædvanligt godt kendskab til lovgivning og retspraksis.

Med os ved roret får du en ejendomsadministration, der tager de nødvendige hensyn til alle de juridiske spidsfindigheder på områder som almen lejeret, erhvervslejeret, foreningsret osv.

Ikke sjældent opstår tvisterne i forbindelse med udlejning af ejendomme til både private og erhverv. I de situationer er det vigtigt, at man kan analysere problemet og finde løsningsforslag, som er tilfredsstillende for alle involverede parter.

Al vores ejedomsadministration vil som regel foregå med tæt kontakt til bestyrelsens formand og kasserer.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på ejendomsadministration.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413