print side

Velkommen til Advokatgården

Vi er et advokatfirma, der yder kvalificeret og værdiskabende rådgivning på et højt fagligt niveau til såvel private som små og mellemstore erhvervsvirksomheder, institutioner og offentlige myndigheder.


Vi er beliggende i Sorø og Slagelse.

Firmaets fire advokater beskæftiger sig med alle fagområder inden for moderne advokatvirksomhed, og advokaterne har gennem en årrække specialiseret sig i flere fagområder, såsom:

Arbejds- og patientskader
Dødsbobehandling
Erstatningsret - særlig færdselssager
Erhvervs- og selskabsforhold
Familieret
Fast ejendom - køb og salg
Generationsskifte
Gældssanering
Insolvensret
Inkasso
Landboret
Lejeret
Miljøret
Retssager
Strafferet
Testamenter og ægtepagter
Tvangsauktioner

Læs mere om kontorets øvrige fagområder her

 

KONTAKT

Advokatgården I/S

Torvet 4 - 4180 Sorø
Cvr-nr. 64 06 34 13
Telefon: +45 57 86 08 08
Telefax: + 45 57 86 08 09
E-mail: mail(a)advokatgaarden.com


Schweizerplads 6 - 4200 Slagelse
Cvr-nr. 64 06 34 13
Telefon: +45 58 52 03 90
Telefax: + 45 58 52 16 55
E-mail: mail(a)advokatgaarden.com